Què és Travel Open Apps?

Travel Open Apps és una eina tecnológica la finalitat de la qual és la millora de la capacitat del sector turístico valencià en la creación, comercialització top app development service i distribución de la seua oferta.

plataforma

Partint de les necessitats plantejades per tots els integrants del sector turístico de la Comunitat Valenciana, la Generalitat posa a disposición de tots els agents una plataforma que permet comercialitzar el seu producte turístico en els més importants canals i operadors de distribución turística, así com directament al client final.

Travel Open Apps, que constitueix un element prioritari dins dels eixos que conformen el Pla Estratégic Global de Turisme de la Comunitat Valenciana 2010-2020, té com a factor diferenciat respecte a altres iniciatives, que naix de les necessitats expressades pel propi sector, amb el respatler de les principals associacions empresarials, i abasta tota l’oferta turística de la Comunitat Valenciana, incloent allotjament, agències de viatge, restauración, oferta complementària i les pròpies destinacions.

L’ús de Travel Open Apps és gratuït per a les empreses turísticas de la Comunitat Valenciana.

Actualment la plataforma, disponible per a qualsevol tipología d’empresa turística, permet un posicionament del producte turístico de la Comunitat en el major númer possible d’aparadors de distribución i venda; una gestión dinámica de preus; una major productivitat i eficiència en la gestión; una reducción de costos i errors en facturación i una automatización de processos.

La plataforma garanteix la seua actualización i evolución tecnológica mitjançant la constitución de la Comunitat de Desenvolupadors de Travel Open Apps.

Travel Open Apps participa, a través del ITH, en el consorci integrat pels representants sectorials europeus del turisme, encapçalats per la Asociació Europea d’Hotels i restaurants(HOTREC), de la que forma part la CEHAT, i la Asociació Europea d’Agències de Viatge i Touroperadors (ECTAA), la Universitat de Bocconi (Italia), l’agència belga ZN i elInstitut Tecnológic Hoteler (ITH), per al projecte de la Comisión Europea denominat TOURISMlink, amb l’objectiu de desenvolupar un estandar europeu en sistemes de distribució turística B2B. Aquest projecte desenvolupará tres pilots en destinacions turísticos europeus, sent la Comunitat Valenciana el primer d’ells a causa del seu alt grau de implantación.