Avís legal Travel Open Apps

— Condicions d’accés

La utilització del lloc web www.travelopenapps.org suposa l’acceptació plena per l’Usuari de totes les Condicions de la present Informació Legal, per la qual cosa si no està d’acord amb el contingut de la mateixa haurà d’abstindre’s de fer ús de la web.

L’Usuari es compromet a no utilitzar la web o els seus servicis i continguts de forma contrària a allò que s’ha disposat per la legislació vigent que s’aplique, contra la moral i bons costums generalment acceptades o l’orde públic. La Conselleria de Turisme de la Comunitat Valenciana es reserva el dret a retirar l’accés a la web, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravinga el que disposa esta Informació Legal.

La Conselleria de Turisme de la Comunitat Valenciana es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions.

— Registre d’accés

www.travelopenapps.org empra cookies quan un usuari accedix a certes pàgines contingudes en este website. Estes cookies associen únicament un Usuari de manera anònima i al seu equip per al procés de generació d’estadístiques i control d’accés, sense proporcionar cap tipus de referència de què es puga derivar dada de cap caràcter personal. En el cas que hi haja una utilització de cookies del que es puga derivar alguna dada de caràcter personal, l’usuari serà informat convenientment d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

www.travelopenapps.org conserva en fitxers log l’accés al seu web, per a controlar el tràfic i hàbits de navegació per la web. Dita log emmagatzema la data, hora, procedència de l’Usuari, website del que prové, pàgina a què accedix i navegador que utilitza, dades que no són associats amb cap persona.

— Continguts propropietat de la Conselleria de Turisme

Els continguts d’esta web estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de la Conselleria de Turisme de la Comunitat Valenciana o de tercers. En cap cas està autoritzada (i serà perseguida) la reproducció total o parcial de les dades i continguts als que es tinga accés en la Conselleria de Turisme de la Comunitat Valenciana o s’utilitzaran contravenint la legislació vigent en matèria de propietat industrial o intel·lectual.

Els Usuaris que creguen que els seus drets de propietat intel·lectual hagen sigut infringits per l’ús no autoritzat dels seus treballs protegits que apareguen en este website poden posar-se en contacte amb la Conselleria de Turisme de la Comunitat Valenciana i sol·licitar que el contingut siga retirat o que l’accés públic a ells siga bloquejat.

— Exempció de responsabilitat

La informació que oferix www.travelopenapps.org no pretén reemplaçar ni substituir qualsevol servici tècnic, legal o d’un altre àmbit professional.

Basant-se en els principis generals dels processos de comunicació electrònica, la Conselleria de Turisme de la Comunitat Valenciana no garantix que l’accés a la pàgina no puga ser interromput, patir retards, contindre errors o omissions, o contindre virus. Per tant, la informació és proporcionada tal qual, sense garanties de cap tipus, expresses o implícites, sobre l’exactitud o precisió de la informació, ni es garantix que siga completa.

En cas d’interrupció per causes alienes a la Conselleria de Turisme de la Comunitat Valenciana del subministrament de www.travelopenapps.org als seus Usuaris, l’empresa posarà tots els mitjans al seu abast per a reposar el subministrament.

Esta web conté enllaços a pàgines web alienes a la Conselleria de Turisme de la Comunitat Valenciana per a comoditat dels seus usuaris. La inclusió d’estos vincles no suposa que la Conselleria de Turisme de la Comunitat Valenciana accepte cap responsabilitat sobre el contingut de dites webs alienes a la Conselleria de Turisme de la Comunitat Valenciana. Una vegada que un usuari es trobe en una altra web que no siga www.travelopenapps.org haurà d’atindre’s a les indicacions legals que eixa altra web indique. En el cas que un Usuari considere que alguns dels enllaços porta a una pàgina web inadequada, pot posar-se en contacte amb nosaltres per a proposar la seua eliminació o modificació.

— Modificació de la web

La Conselleria de Turisme de la Comunitat Valenciana es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, modificacions en la informació continguda en el seu lloc web, així com de suspendre el seu accés en qualsevol moment i sense previ avís. Tant l’accés a este web com l’ús que puga fer-se de la informació continguda en el mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. La Conselleria de Turisme de la Comunitat Valenciana no respondrà de cap conseqüència, dany o perjuí que pogueren derivar-se del dit accés o ús de la informació. Així mateix es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració, localització i condicions d’accés al lloc web, així com els continguts i les condicions requerides per a utilitzar els mateixos.